Miben más a mentálhigiénés kineziológusi oldás?

Mivel Pszicho-Edukációs Műhelyemet a laikus közönségnek szentelem ezért igyekszem a saját szavaimmal megközelíteni a mentálhigiénés kineziológusi munka fogalmát, jelentőségét életünkben.

A mentalhigiénés kifejezés, első szótagja a mentál előtag, a mentális: a mentalitásra vagyis a gondolkodásmódunkra, hozzáállásunkra a dolgokhoz; viselkedésünkre, szemléletmódunkra utal, míg a higiéné, az egészséges a „tiszta” látásmódra utal..

A kineziológia szó előtag a görög kinesis, mozgás szóból ered. Orvosi értelemben az izmok és a testmozgás tudományát jelenti.

A második tagja a logos, tudomány jelent. Tehát a kineziológia – mint holisztikus egészségügyi rendszer – a Mozgástudománya az önbizalom, az öngyógyítás, önfejlesztés lehetőségét, és eszközeit adja kezünkbe.

Tehát mint mentálhigiénés kineziológus speciálisan segítem hozzá, a hozzám fordulókat ahhoz, hogy képesek legyenek életük nehéz helyzeteiben is megtartani a helyes, egészséges gondolkodásukat, kommunikációjukat, az elméjük tisztaságát az egészséges viselkedéskultúrájukat és a testi-lelki egészségüket.

A munkám legegyszerűbb meghatározása a testi-lelki egészségvédelem, a helyes gondolkodás, a megfelelő viselkedés, érzékelés eredményeként az egészséges életszemlélet kialakítása, megőrzése érdekében..

Fontos tudnunk, hogy mint mentálhigiénés kineziológus jellemzően azokkal az emberekkel foglalkozom, akik a szó mindennapi értelmében normálisak, csak valamely életterületen, élethelyzetben elakadtak, nehézségeik vannak, krízis helyzetbe kerültek.

Tisztázzuk először is, hogy általában kit tartjuk normálisnak?

akivel értelmesen tudunk társalogni, még akkor is, ha nem a legműveltebb az illető vagy akár műveletlen;
akinek vannak érzelmei és azok nem szélsőségesek;
képes – az adott kultúrában elfogadott – társasági normák szerint viselkedni;
képes érzékelni a külvilágot és benne önmagát;
képes emlékezni a vele történt dolgokra;
képes kreatívan /alkotó módon/ gondolkodni, elvonatkoztatni, azaz fogalmakat, következtetéseket is megérteni.
Munkámban elsősorban arra törekszem, hogy ezt a normális látásmódot, egészséges gondolkodásmódot, a testi- lelki egészséget, a boldog, örömteli életnek megfelelő, helyes életvitelhez szükséges látásmódot, cselekvési szokásokat az egyén megtartsa. Így képesek vagyunk megelőzzük a betegségeket, amelyek számtalan lelki, szellemi tünetben, a legrosszabb esetben akár elmebetegségben vagy testi betegségben is megnyilvánulhatnak, amely nagyon súlyos esetben akár halálos testi betegséget pl rákot is okozhatnak.
Hogyan lehet megelőzni a betegségeket?

Elsősorban úgy, hogy végre tudomásul vesszük, hogy a lelki egészségvédelem mindannyiunk feladata. és felelősséget is vállalunk érte elsősorban az egyén szintjén. Saját jól felfogott érdekem, hogy lelkileg egészséges legyek, mert ez alapfeltétele boldogulásomnak és boldogságomnak, ezért érdemes minden tőlem telhetőt megtenni a cél érdekében.

Azt, hogy milyen felnőttek leszünk, nagyban meghatározzák gyermekkori élményeink. A legjelentősebb szerepe a szülő-gyermek kapcsolatnak van. A szerető, biztonságos, támogató légkör önbizalommal, kellő magabiztossággal ajándékoz meg bennünket. Szüleink általában csak olyan szinten képesen nevelni minket, amilyen szinten őket is nevelték. Vannak rögzült mintáink, amelyek gyakran nem is tudatosulnak bennünk. Úgy bánunk a gyermekeinkkel, ahogy a szüleink bántak velünk, feltéve, hogy gyermekként szerettük szüleinket, így öntudatlanul elfogadjuk az ő nevelési módszereiket. Akkor másoljuk a szülőt, ha szeretjük őt.

Gyakori az is, hogy az alkoholista szülő gyermeke megfogadja , – az apja vagy anyja negatív viselkedése miatt – hogy ő absztinens lesz, és így is tesz felnőttként.

Ugyancsak fontosak a környezeti hatások, amelyek az iskolában, más gyermekközösségekben, esetleg deviáns csoportokban értek minket.

Az iskola és a szülők gyakran vitatkoznak azon, hogy kell-e az iskolának nevelnie a gyermeket.

Mint volt pedagógus bátran állítom, hogy a pedagógusnak rengeteg eszköze van ahhoz, hogy a gyermeket pozitív irányba terelje. Nemcsak a tudásvágyat tudjuk elültetni benne, hanem remek példát is tudunk mutatni pl. egy-egy konfliktus esetén, hogy hogyan lehet azt helyesen feloldani, megoldani. Így bizony egy pedagógusnak nemcsak a szakterületéhez kell értenie, hanem a közösségformáláshoz is. A gyermek tehetségének mind jobb kibontakozásához megértő, nyílt, örömteli, elfogadó légkörre van szükség. Ilyen légkörben még a problémával küzdő gyermekek is lendületesebben fejlődnek.

Itt szükséges megemlíteni, hogy fontos szülők és a pedagógusok jó kapcsolata, egymás iránti bizalma, tisztelete. És mindenek felett fontos, mind a szülő, mind a pedagógus esetében a példamutatás óriási szerepét. Nem ihatunk bort, ha vizet prédikálunk.

Felnőtté válásunk során folyamatosan szocializálódunk, azaz megtanulunk alkalmazkodni a családi élethez, az iskolához, a társakhoz, más felnőttekhez, és képesek vagyunk velük együttműködni. Többé-kevésbé elfogadjuk a közösség működési elveit, és aszerint igyekszünk viselkedni.

Feltételezzük most, hogy jól szocializálódtunk: kiegyensúlyozott, alkalmazkodni, szeretni tudó felnőttek lettünk, értékrendünk elfogadható és magunkkal is jóban vagyunk.

Mit lehet és kell tennünk azért, hogy mi kiegyensúlyozott, boldog felnőttek, azok is maradjunk.

Körülöttünk a világ állandóan változik, ezért állandóan alkalmazkodni kényszerülünk.Dr. Sellye János magyar orvos kutató ebben látta a stressz fogalmát is. Napjaink különlegesen gyorsan változó állandó új és új információkat ránk zúdító világa nehéz terhet rónak ránk,

Az alkalmazkodás kényszert jelent például, ha elveszítjük munkánkat, de lehet, hogy – kreatív énünk segítségével – pont így válik lehetővé, hogy egy régi álmunk teljesüljön.

Ha magányosak vagyunk, kereshetünk barátokat, társakat.

Ha betegek vagyunk, akár fizikai akár lelki problémánk van, ne nyugodjunk bele abba, hogy „ezzel együtt kell élni”, és ha mégis így van, akkor is keressük a lehetőségét annak, hogy minél elviselhetőbb legyen állapotunk.

Ha párkapcsolatunk nem működik és zavar, nyugtalanít, vagy boldogtalanná tesz minket, ebbe sem kell beletörődnünk!

Ezek a krízis helyzetek ugyanakkor meg is erősítenek, mert így vagy úgy jobbára mindig megtaláljuk a helyes megoldást, amely minden érdekeltnek megfelel. De gyakran az idő túl gyorsan halad, nincs idő arra, hogy megvárjuk, míg magától szép lassan oldódnak meg a dolgok. Ekkor fordulnak hozzám segítségért a pácienseim, mert a terápiámmal feltudjuk gyorsítani az eseményeket és lényegesen rövidebb idő alatt fordulnak jóra a dolgok.

Mentálhigiénés kineziológusi tevékenységem eredményeként, a hozzám fordulók kompromisszumra való hajlandósága növekszik, fejlődik türelmük, a frusztráció és kudarctűrő képességük, nem is beszélve a másik ember őszinte tiszteletéről, elfogadásáról és szeretetéről.

Klienseimmel együtt arra törekszem, hogy a hozzám forduló személy minél érettebb felnőtté váljon, és minél reálisabb legyen a saját magáról alkotott képe /énképe/. hiszen szilárd önbecsülésre, önértékelésre és jellemre van szükségünk ahhoz, hogy győztesen, megerősödve kerüljünk ki a megpróbáltatásokból. Lehetőleg olyanná váljon, akik soha nem adja fel.

Az is fontos szempont, hogy a személyiség az átlagnál egészségesebb váljon, mert csak akkor tudjuk, azt hogy tudásunkkal a közösséget kell szolgálnunk.
Az üzletemberek is akkor boldogulnak, ha nem ránk sóznak valamit, hanem valós igényeinket elégítik ki.

Így tehát mindegy mit dolgozunk, akkor válunk a közösség értékes tagjává, ha tudásunkkal a szűkebb és tágabb közösségünk érdekeit szolgáljuk.

A bölcs ember nem él vissza tudásának hatalmával. Tudásunkkal valódi értékeket teremtsünk!

Dolgozzunk olyan munkahelyen, ahol nyílt egészséges demokrácia van, és mint személyt is értékelnek bennünket. Nem mintha ez olyan egyszerű lenne, mi azonban változhatunk, és meg tudjuk tanulni másként nézni a dolgokat.

A stressz, ami megnyomorítja testünket, lelkünket – extrém, rendkívüli eseteket leszámítva: mint például baleset, haláleset, természeti csapás – nem maga a történés, hanem az, ahogy mi szemléljük a dolgokat, ahogyan mi reagálunk a dolgokra.. Ennek megértése és gyakorlati alkalmazása sok tanulást és gyakorlást kíván tőlünk.

Az egyik nagyon fontos stressz- védő eszköz, a pozitív lelki beállítottság. Ebben óriási segítséget nyújt az Agykontroll módszere és ezért működtetek két klubot is.

A Wekerlei Alfa klubot és a Belvárosi Mosoly klubot. Mind kettőről itt a honlapon tájékozódhat.

Vezetőként, ha nem akarunk ártani a beosztottainknak, meg kell tanulnunk a lelki beleélő képességet /empátia/, vagyis azt, hogy úgy bánjunk a másik emberrel, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Azt könnyű belátni, és teljesen nyilvánvaló, hogy a pozitív változásnak, az egyének szintjén, az egyének fejében, szívében kell elkezdődnie, ha egy jobb társadalomban, civilizációban szeretnénk élni.

A mentálhigiéné, ilyen értelemben mindannyiunk feladta, mert mint társas lények valamennyien tehetünk valamit valakiért.

Tegyünk jót másokkal, segítsünk nekik, úgy ahogy azt ők szeretnék, ahogy nekik jó.

Hagyjunk fel az agresszív, erőszakos viselkedéssel. Legyen egy jó szavunk mindenkihez. Mosolyogjunk, öltöztessünk lelkünket ünneplő ruhába, és ne felejtsük el, hogy ez elemi érdekünk, mert Jézus tanítása fordítva is igaz: úgy bánnak velünk embertársaink, ahogy mi bánunk velük.

Mindenkinek szüksége van arra, hogy megbecsüljék, szeressék, és elismerjék.

A mentálhigiéné esszenciája, az hogyan tehetünk másokat boldoggá és tehetjük magunkat boldoggá.

Tény, hogy „mindenki annyira boldog, amennyire elszánja magát.”

Én ehhez hozzáteszem azt, hogy az igazi mentálhigiénés-kineziológus boldogság csináló, és a jól végzett munka eredménye boldogság-teremtés.

Miért ne lehetnénk boldogok? Ne adjuk át magunkat a szomorúságnak, a tehetetlenség érzésnek. Mindezeket ne halogassuk, ezek nem oldódnak meg maguktól. Nem szükséges szenvedve tehetetlenül épphogy csak túl élni a nehéz helyzeteket, hanem már ma igyekezzen lépni, cselekedni, hogy a holnap boldogságát már ma megélhesse.

Az ülés díja 18.000Ft .
A díj tartalmazza a 1.5-2 órás KOMPLEX terápiát.Továbbá, ha szükséges a Bach-virágterápiát, Bioptron lámpa, a Kristálylámpa, a színterápia, a Rogersi segítő beszélgetés, az egyéni Táblás és Hellinger családállítást, és mindent amire az oldás során szűkség van.

Bejelentkezési telefonszám:30/99 64 166

Időpont módosítása, cseréje, lemondása:
A megbeszélt időpont előtt minimum 72 órával szükséges, ellenkező esetben a készenléti díjat 10.000Ft ki kell fizetni, amit nem lehet más alkalommal felhasználni.